На кафедрі вперше розроблені методичні матеріали з використанням сайту СумДУ elearning

Викладачами кафедри Атаманом Ю.О., Боковою С.І., Жарковою А.В. та Гордіною М.В. розпочата робота над створенням віртуального курсу для самостійної роботи студентів з дисципліни "Догляд за хворими" (цикл терапії). Першими створені та опубліковані методичні розробки на тему "Загальні принципи організації роботи молодшого медичного персоналу лікувально-профілактичного закладу".

Створення таких методичних матеріалів є наразі дуже актуальним, оскільки предмет догляду за хворими є у більшій мірі практично орієнтованим (на заняттях перевага надається засвоєнню практичних навичок), і значна кількість теоретичного матеріалу залишається на самостійне вивчення. Тепер студенти при підготовці матеріалу з вказаної тематики отримують можливість у коротший час опанувати необхідний теоретичний матеріал (значна економія часу). 

Іншими перевагами дистанційного курсу є: - можливість працювати з необхідним матеріалом у віддаленні від підручників у будь-який зручний для студента час (наприклад, у транспорті, у Wi-Fi-зоні);

- концентроване представлення навчальної інформації та мультидоступ до неї підвищує ефективність засвоєння матеріалу;

- масовість та доступність матеріалів;

- можливість звертатися до багатьох джерел інформації;

- економічна ефективність.

Слід зазначити, що перехід навчання у дистанційну форму є одним з пріорітетних напрямків науково-методичної роботи університету.

Корисні посилання

          Сумський державний університет

         Медичний інститут

         Центр вебометрії та вебмаркетингу

             ОН-ЛАЙН ІНТЕРВ'Ю 

          Проф. Орловський В.Ф.

                  Провідного
     гастроентеролога регіону,
                  професора
        ВІКТОРА ОРЛОВСЬКОГО
             
газеті "Ваш шанс"