Наукова робота

Основні наукові здобутки кафедри:

  • Співробітниками кафедри захищено 2 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук, 6 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук; виконується 1 докторська, 3 кандидатські роботи;
  • Співробітниками кафедри видано понад 500 наукових праць, в тому числі монографії, навчальні посібники, отримані патенти на винахід.

На кафедрі виконуються наукові праці на здобуття звання магістра. Всього за роки роботи кафедри успішно закінчили та отримали диплом 29 магістрів. На 2011-2012 рік заплановано проведення 10 та завершення 4 робіт. Результати докладаються на річних Міжнародних науково-практичних конференціях студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів “Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини”, видаються в профільних наукових виданнях.

На базі кафедри постійно діє студентський науковий гурток з ендокринології, керівником якого є доц. О.К. Мелеховець.

В 2006 році члени студентського наукового гуртка з ендокринології стали переможцями та призерами II Всеукраїнської олімпіади з ендокринології у м. Чернівці: зайняли 1-ше командне місце (студенти Ю. С.Наумко, В. В.Петрова., В. О.Терновенко) та 2-ге індивідуальне (Ю. С.Наумко).

В 2009 році студентська наукова робота Дем'янової А.А. під керівництвом доц. Мелеховець О.К. зайняла 3-тє місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.

В 2012 році студентська наукова робота Масько А. під керівництвом доц. Мелеховець О.К. зайняла 3-тє місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з напряму «Профілактична медицина», а також студентська наукова робота Хилько Є. та Тичини Д. під керівництвом доц. Мелеховець О.К. зайняла 3-тє місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з напряму «Клінічна медицина».

В 2012 році іноземний студент Шу Рим Су Ньге під керівництвом доц. Мелеховець О.К. зайняв 3-тє місце у Всеукраїнській студентськійолімпіаді з ендокринології.

В 2013 році студентська наукова робота Кулібаби В.С. та Коваленко В.М. під керівництвом доц. Деміхової Н.В. зайняла 3-тє місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з напряму «Профілактична медицина».

В 2014 році студентська наукова робота Кулібаби Віктора під керівництвом доц. Деміхової Н.В. зайняла 3-тє місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з напряму «Профілактична медицина».

В 2015 році студентська наукова робота Зайцевої Тетяни та Краснопольської Наталі під сумісним керівництвом асист. Сміянової О.І. та доц. Деміхової Н.В. зайняла 2-ге місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з напряму «Профілактична медицина».

Корисні посилання

          Сумський державний університет

         Медичний інститут

         Центр вебометрії та вебмаркетингу

             ОН-ЛАЙН ІНТЕРВ'Ю 

          Проф. Орловський В.Ф.

                  Провідного
     гастроентеролога регіону,
                  професора
        ВІКТОРА ОРЛОВСЬКОГО
             
газеті "Ваш шанс"