Жаркова Альбіна Володимирівна

Працювала лікарем-терапевтом приймального відділення, завідувачем терапевтичного відділення №3, заступником головного лікаря з амбулаторно-поліклінічної допомоги КУ «Сумська міська клінічна лікарня №5», завідувачем терапевтичного відділення №1 КУ «Сумська міська поліклініка №3». Має ІІ кваліфікаційну категорію зі спеціальностей «Внутрішні хвороби» та «Організація охорони здоров’я».

У 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби – на тему „Поєднання кислотозалежних захворювань і ішемічної хвороби серця: вплив антисекреторної терапії на рівень гомоцистеїну та ліпідний спектр”. 

23 публікації у наукових медичних виданнях, у тому числі 9 – у виданнях, рекомендованих для публікації у фахових наукових виданнях, рекомендованих для публікації результатів дисертаційних робіт, 2 статті – у виданнях іноземних держав, включених до міжнародних наукометричних баз.

На кафедрі вперше розроблені методичні матеріали з використанням сайту СумДУ elearning