Історія кафедри

Кафедру сімейної медицини було створено 1 липня 2005 року наказом ректора СумДУ. До сфер відповідальності кафедри початково належало викладання сімейної медицини у лікарів-інтернів та студентів 6 курсу, також на кафедрі викладався цикл ендокринології. Актуальність створення кафедри була зумовлена вимогою часу, оскільки саме з цього року розпочалося активне втілення засад сімейної медицини.

Після того як кафедру очолив професор Орловський В.Ф. та було приєднано цикл пропедевтики внутрішньої медицини, вона отримала інтенсивного розвитку: вчетверо розширилися навчальні площі, було оновлено базу методичних матеріалів, охоплено Wi-Fi-перекриттям всі приміщення кафедри,  активізувалася робота з комерційними договорами, міжнародна та наукова діяльність. У підсумку, згідно загальноуніверситетського рейтингу, кафедра щороку займає призові місця.

У 2015 році до кафедри було приєднано секцію соціальної медицини, що дало новий поштовх діяльності наших співробітників.

             ОН-ЛАЙН ІНТЕРВ'Ю 

          Проф. Орловський В.Ф.

                  Провідного
     гастроентеролога регіону,
                  професора
        ВІКТОРА ОРЛОВСЬКОГО
             
газеті "Ваш шанс"